NAZIV DOGAĐANJA
IoT Innovation Day
DATUM I VRIJEME
14. lipnja 2018. u 10:00 sati
LOKACIJA
VERN', Iblerov trg 10 (Importanne Galleria, 2. kat)
PRIJAVNICA
obavezna prethodna prijava radi rezervacije mjesta

INTERNET STVARI

Specijalisti za IoT – VERN' pokrenuo prvi specijalistički studij Internet stvari

Internet stvari (engl. Internet of Things - IoT) je paradigma koja je u posljednjih 10-ak godina odgovorna za svojevrsnu tehnološku revoluciju, koja se očituje u načinima na koji internet pomoću modernih tehnoloških dostignuća i uz pripadajuću programsku potporu mijenja svijet u kojemu živimo.

Prema definiciji Međunarodne telekomunikacijske unije internet stvari je „Globalna infrastruktura za informacijsko društvo koja pruža napredne servise za povezivanje fizičkih i virtualnih stvari, baziranih na modernim interoperabilnim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.“ Isto međunarodno tijelo objasnilo je pojavu nove komunikacijske dimenzije koju je donio internet stvari: prije su postojale dvije dimenzije u komunikaciji - komunikacija u bilo koje vrijeme i komunikacija na bilo kojem mjestu. Internet stvari omogućio je i treću dimenziju - komunikaciju s bilo kojom stvari i međusobnu komunikaciju između stvari. Jasno je da takva vrsta komuniciranja i razmjene informacija donosi nove revolucionarne proizvode, usluge i tehnološke koncepte te da ovakvo novo područje zahtijeva specifični i interdisciplinarni skup znanja i vještina za koje klasični obrazovni programi informatike i računarstva nisu prilagođeni.

Studijski program Internet stvari ima za cilj osposobljavanje studenata/ica s čvrstim teorijskim temeljima, sustavnim stručnim znanjima i jakim praktičnim vještinama u području programskog i elektroničkog inženjerstva, računalne tehnologije, komunikacijskih mreža, strateškog upravljanja i poduzetništva, za uspješnosudjelovanje u širokom rasponu primjena internet stvari aplikacija.

Ovakav obrazovni profil objedinjava temeljno poznavanje računarstva i elektrotehnike, računalnih mreža i bežične komunikacije, internet stvari uređaja, sustava, mreža i infrastrukture te ih kombinira i svrsishodno spaja sa znanjima iz strateškog i operativnog upravljanja, poslovnog planiranja i financiranja.